Centrum volnočasových aktivit končí svou aktivitu v Mostech u Jablunkova

Jak jistě již víte z předchozích článků k 30.6.2017 končí, ale o děti bude postaráno díky aktivitám MOSTÍKU.

Chceme takto na závěr poděkovat především Obci Mosty u Jablunkova za umožnění provozování tohoto Centra volnočasových aktivit. Obec Mosty nás každoročně podporovala finančně, ale především nás podporovala i svou náklonností k působení Charity na jejím území.

V roce 2017 nám obec poskytla dotaci 25.000Kč, která je určena na činnost všech služeb Charity Jablunkov. Jak konkrétně budou peníze využity ještě nevíme, protože rok 2017 je pro nás jedno velké překvapení. Každý měsíc se u nás dějí změny, které nás stále posouvají kupředu. Přesto že v Mostech u Jablunkova již nebudeme poskytovat aktivity pro děti otevřela se nám nová dvířka... Máme zájemce o naši Charitní pečovatelskou službu. Díky náklonnosti obce, můžeme Vám občanům přislíbit, že i na tomto poli bitvy se o Vás rádi postaráme.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří všechny ty roky podporovali Centrum volnočasových aktivit. Děkujeme: dětem, rodičům, učitelům, dobrovolníků apod. Jsme opravdu nesmírně vděční za toto období. Věříme, že i nadále budete potkávat pracovníky Charity také ve Vaší obci.

Za pracovníky Charity Jablunkov

Kateřina Chrascinová, vedoucí CVAK