PROJEKT

Mobilita služeb Charity Jablunkov byl zrealizován! Děkujeme!

Benefiční závod

Děkujeme!

Do pokladniček jste vhodili 14.399 Kč

Charitní dveře dokořán

Polovina za námi, přidejte se!

Historie Charity Jablunkov

 

Charita Jablunkov byla založena v roce 2000 jako dobrovolnická charita. Za svůj první úkol si určila pomáhání mládeži z mentálním nebo zdravotním postižením. Pro tento účel pronajalo Město Jablunkov Charitě v roce 2001 za výhodných podmínek prostory v budově mateřské školy, ve kterých vznikl denní stacionář pro mládež s plným invalidním důchodem, především s duševním, mentálním nebo kombinovaným postižením. Denní stacionář nabízí přátelské, otevřené a podpůrné komunitní prostředí, kde klienti mohou získávat, rozvíjet a udržovat mnoho dovedností (rukodělných, sociálních, komunikačních, sebeobslužných). Navazují zde přátelství s dalšími klienty, tráví spolu smysluplně čas a mohou si být navzájem nápomocní. Téměř 5 let byl provoz stacionáře po finanční stránce zajišťován pouze z části výtěžku tradiční Tříkrálové sbírky a z dobrovolných darů, všichni pracovníci byli dobrovolníci bez nároku na mzdu. V roce 2006 Charita přistoupila k profesionalizaci této služby, která byla možná díky grantu z fondů Evropské Unie - Společného regionálního operačního programu.
   
Od vzniku Charity v roce 2001 jsou poskytovány také služby občanské poradny. Jedná se o bezplatné profesionální poradenství ve věcech sociálně–právních. Poradna je otevřená jednou týdně, rostoucí zájem klientů potvrzuje potřebnost pomoci tohoto typu.
 
Jablunkovská Charita se aktivně zapojuje také do humanitární pomoci v zahraničí. Od svého vzniku pomáhala dětskému domovu ve městě Velký Bereznyj na Ukrajině. Výtěžky z tradiční sbírky „Velikonoční koláč“ byly určeny na financování provozu dvou dětských domovů. Dobrovolníci z Jablunkovska se také osobně podíleli na jejich výstavbě – v roce 2004 o prázdninách v Berezném pracovali jako pomocníci na stavbě. Další formou pomoci poskytované do zahraničí je adopce na dálku – „svého“ kluka má Charita Jablunkov v Ugandě. Od roku 2003 probíhá každé pondělí sběr použitého oblečení, které je následně pravidelně odváženo do hlavního skladu v Broumově a pak po roztřídění dále využíváno.
 
Stejně jako na jiných místech také v Jablunkově je Charita připravená pomáhat v krizových situacích. Bylo to zapotřebí např. v roce 2002, kdy zdejší Charita uspořádala finanční a věcnou sbírku pro oběti velkých povodní v Čechách.

Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.