Charitní dveře dokořán - úspěšně za námi!

Každé úterý během prázdnin měla Charita otevřené dveře. Nabízeli jsme pestrý program a nejen.... Mnozí z Vás nás navštívili a tak projevili svou přízeň s tímto dílem!

Ze srdce Vám všem DĚKUJEME! Jste v našich modlitbách!

První ročník byl opravdu úspěšný, proto dá-li Pán, bude i další...