Sláva!

ALLELUJA! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ.

 

 

 

 

Velikonoční koláč

DĚKUJEME!

183.000 Kč

Výroční zpráva 2016

Ceník CHPS

Ceník služeb

Ceník služeb Denní stacionáře sv. Josefa pro mládež se zdravotním postižením