Velikonoční koláč. Pomáhejte s námi. Účely pro rok 2016:

UKRAJINA - Pomoc lidem postiženým válečným konfliktem

Na Ukrajině probíhá od roku 2014 mediálně známý konflikt, který má za následek smrt mnoha tisíců lidí, desetitisíce raněných a přes 2 milióny uprchlíků z oblasti bojů v Donbasu a také z Krymu. Většina uprchlíků se přesunula do jiných oblastí Ukrajiny. Velmi podstatně se také zhoršila ekonomická situace a životní úroveň obyvatel Ukrajiny.
Pomoc Ukrajině probíhá zejména ve spolupráci s Charitou Melitopol v Zapořišké oblasti, jejímž zakladatelem a ředitelem je misionář o. Peter Krenický. Melitopol sousedí s oblastmi, kde stále probíhají boje. Dlouhodobé rozvojové projekty a pomoc poskytuje Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské.

Situace na východě Ukrajiny není dobrá, stále se bojuje, i když česká média o tom již nemluví. Stále umírají lidé v bojových zónách a i mimo ně panuje jistá „deprese“ z toho, že nikdo neví a nevidí kdy přijde konec války. Mnoho lidí prchlo ze svých domovů, ať už jsou to vnitřní uprchlíci nebo emigranti. Melitopol leží na východě Ukrajiny, a je „nárazovou“ zónou pro uprchlíky, leží na suchozemské spojnici Ruska s Krymem. Samotné boje se v něm neodehrávají, ale nachází se zde běženci či vojáci vracející se z boje (veteráni, ranění) a všude je přítomný strach z toho co přijde, co bude. Situace celkově oslabila už tak slabou sociální vrstvu. Z lidí se stávají bezdomovci, z chudých ještě chudší. Spousta peněz jde na zbrojení a na válku, „sociální systém“ nestíhá a je těžké se vůbec zorientovat v tom, jak by měl či má fungovat, protože pravdivé a ověřené informace je velmi těžké na Ukrajině najít.

VÝTĚŽEK 2016 PODPOŘÍ:

1.) ROČNÍ PROVOZ VÝVAŘOVNY.

Co je to vývařovna? Jídelna s kuchyní, která se nachází ve městě Melitopol, Zaporižská oblast, východní Ukrajina. Jedná se o místo, kde se každodenně vaří obědy pro bezdomovce a nejchudší lidi, pro lidi, kteří kvůli bezpečnosti museli opustit bojové zóny. Obědy pro bezdomovce fungují již 4 roky. Od října 2015 byla zařízena nová kuchyň.

Kdo vývařovnu provozuje? Charita Melitopol, která byla zřízená v roce 2015, ředitelem je misionář o. Peter Krenický.
Kolika lidem se denně pomáhá a jaké jsou výdaje? Každý den je to jiné. Pro oběd si denně přijde průměrně 50 – 100 lidí. Přibližné měsíční výdaje činí cca 11 000 Kč/měsíc.

2.) NÁKUP LÉKŮ PRO NEMOCNÉ.

Proč jsou potřeba léky na Ukrajině? Špatná lékařská péče, když potřebujete pomoci, musíte většinou zaplatit – lidé na to nemají, léky jsou drahé či nefunkční (padělky). Základními léky a vitamíny můžeme předcházet banálním nemocem či zraněním, které by mohly přerůst v závažné onemocnění či smrt.

 

BÝVALÉ SUDETY - Charita Sv. Martina

Další, menší část výtěžku poputuje do oblasti bývalých Sudet, konkrétně v únoru vzniklé Charitě Sv. Martina, jejíž vznik inicioval a velmi se o něj zasadil o. Marek Žukowský. Začátky jsou vždy těžké.

Náš příspěvek pomůže při rozjezdu nové pečovatelské služby, která bude pomáhat lidem v horách roztroušených obcí Bruntálska. Tato služba se neobejde bez automobilu který zatím nemají.

Bojová zóna na Ukrajině se posouvá, nikdy nevíte, kdy se ocitnete pod přímou palbou.

Bojová zóna na Ukrajině se posouvá, nikdy nevíte, kdy se ocitnete pod přímou palbou.

Veronika Mechová, vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce před několika dny navštívila první bojovou linii na Ukrajině. Dovezla lidem v její bezprostřední blízkosti potraviny i hygienické potřeby.

Balík se základními potřebami vystačí rodině jeden měsíc

Balík se základními potřebami vystačí rodině jeden měsíc

Na východní Ukrajině se opět bojuje a umírají lidé. Náhlý nárůst bojů uvěznil tisíce civilistů a zničil životně důležitou infrastrukturu. Krize se zvětšuje a ohrožuje další tisíce lidí.

 

Velikonoční koláč 2016

Velikonoční koláč 2016

Charita Jablunkov ve spolupráci s farníky Římskokatolických farností Jablunkov a Mosty u Jablunkova každoročně pořádá tradiční akci pod názvem Velikonoční koláč. V letošním roce dáváme příležitost pomoci lidem na válkou zasaženém východě Ukrajiny a menší částí také pomoci rozjet novou Charitu Sv. Martina v horské vesnické oblasti bývalých Sudet na Bruntálsku. Mohou se zapojit všichni, ať už pomocí s pečením v Charitě, pomocí s balením, napečením doma nebo pomocí u kostelů, či darováním finančního daru za beránky na Květnou neděli.

Máme pro Vás výsledky!

Pamatujete na Afriku?

Pamatujete na Afriku?

Poslední dva roky se nám podařilo podporovat samotné srdce Afriky. Nyní je před námi další velikonoční koláč, tentokráte pro Ukrajinu, proto Vám chceme připomenout jak jste pomohli v posledních letech právě Africe.

Setkání s o. Vojtěchem Kohutem

Setkání s o. Vojtěchem Kohutem

Již tento čtvrtek 14. 5. 2015 v 18:00 v budově Sv. Josefa v Mostech u Jablunkova (vedle kostela) se bude konat beseda s o. Vojtěchem Kohutem, OCD, misionářem ve Středoafrické republice.

Dopis otce biskupa ze srdce Afriky, 3.1.2015

Dla wszystkich w Jabłonkowie!

Pan niech obdarza was pokojem!


            Trwamy jeszcze w atmosferze świętowania Jego Bożych Narodzin, wchodzimy w Nowy Rok, czcimy Jezusa objawiającego się przedstawicielom wszystkich narodów, wiec przekazuję serdeczne Życzenia i pozdrowienia misyjne!

            Tajemnica Wcielenia Bożego jest i pozostaje dla nas źródłem wielkiej radości, bo przez Jego przyjście na ziemię i wejście w nasze ludzkie życie, wszystko się odmieniło, i teraz też, gdy Go przyjmujemy, wszystko dla nas się odmienia, staje się nowe! - Nowe nowościa Bożą, którą On nas obdarowuje w Nowym Roku!

Návšteva ze srdce Afriky

o. Barnaba OFM

Otec Barnaba OFM sebou přinesl nejen fotografie, filmy a povídání o zajímavostech z misií ve Středoafrické republice. Přinesl sebou především pokoj a dobro, které z něho vyzařovalo na nás všechny. Byl to muž plný Ducha sv. a setkání s ním pro nás bylo velkým duchovním obohacením. Bohu díky! 

Otec Barnaba je již od roku 1989 ve Středoafrické republice, tamější situaci zná velmi dobře, takže povídání s ním bylo pestré a především reálné. Znal odpovědi na všechny naše otázky. Děkujeme za to, že za námi přijel a vyprošujeme mu požehnání, aby všichni šťastně dojeli zpátky do Rafai.  

Setkání s misionářem

Charita Jablunkov děkuje všem, kteří se zapojili do akce Velikonoční koláč! Srdečně Vás zveme na nedělní akci - Vaječina s misionářem o. Barnabou!

Přijďtě!

 

Otevřená srdce pro Afriku!

Otevřená srdce pro Afriku!

Je to až neuvěřitelné. Výtěžek přesáhl všechny naše předpoklady či domněnky. Největší radost máme ale z toho, že se v tomto roce zapojilo mnohem více lidí do přípravy. Nebyla to jen akce chariťáků, ale akce celé farnosti!

Děkujeme za vaše dary srdce!

Začínáme! Velikonoční koláč.

Začínáme! Velikonoční koláč.

Oslavili jsme sv. Josefa a začíná nám další období, na které se opravdu těšíme. Příprava akce Velikonoční koláč.