Předvánoční prodejní výstava

14. 12. 2017

od 9 - 17 hod.

poprvé v nových prostorách stacionáře

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH

24. 12. 2017

 od 16.00 hod.

v nových prostorách Charity

Tříkrálová sbírka

  

... klepe na dveře.

Přidejte se k nám...

Tříkrálová sbírka 2016 na Jablunkovsku

Logo Tříkrálové sbírky 2016

Děkujeme všem lidem, kteří přijali naše koledníky, děkujeme všem, kdo přispěli do pokladniček a tím podpořili Charitní dílo. Děkujeme všem obětavým koledníkům, vedoucím skupinek a všem, kdo se podíleli na organizaci sbírky. Přinášíme Vám výsledky koledování v jednotlivých obcích.

Všechny zapečetěné pokladničky byly úředně rozpečetěny a sečteny za přítomnosti pracovníků obecních úřadů. Je čas díků.

Ze srdce děkujeme Vám všem, kteří jste přijali naše koledníky...

Velké díky patří rovněž vedoucím skupinek, koledníkům, koordinátorům i všem ostatním dobrovolníkům za jejich obětavost při zapojení do této velké dobrovolnické akce. Je to velká spousta práce, kterou odvádí bez nároku na jakoukoliv odměnu. Je to velký skutek lásky. Srdečné Pán Bůh zaplať.

Celková částka vykoledovaná na Jablunkovsku činí 800629 Kč, což je o úžasných 54242 Kč více než v loňském roce. 65 % výtěžku se vrátí zpět do Charity Jablunkov. Zbylých 35% bude rozděleno na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské (15%), humanitární pomoc u nás i v zahraničí (10%), činnost Charity Česká republika (5%). Zbylých 5% je v souladu se zákonem využito na náklady spojené s pořádáním sbírky. Také v roce 2016 budou Vaše dary použity na podporu stávajících a rozvoj nových služeb Charity Jablunkov. Prostředky Tříkrálové sbírky podpoříme činnost Denního stacionáře, Centra volnočasových aktivit, Centra pomoci sv. Rafaela a rozvoj dalších charitativních služeb na Jablunkovsku.

Výsledky koledování v roce 2016 v obcích Jablunkovska
Pořadí Obec Vykoledovaná částka Počet obyvatel Průměr na obyvatele Srovnání s rokem 2015
1 Jablunkov 218836 5610 39,01 +12317
2 Mosty u Jablunkova 160693 3829 41,97 +6875
3 Návsí 105479 3886 27,14 +14115
4 Písek 69762 1817 38,39 +1783
5 Bukovec 59947 1360 44,08 +6025
6 Hrádek 49171 1830 26,87 +3594
7 Dolní Lomná 36768 868 42,36 +6762
8 Bocanovice 29476 429 68,71 +284
9 Milíkov 29302 1312 22,33 +8414
10 Písečná 19670 974 20,20 -7061
11 Horní Lomná 9465 367 25,79 +1968
12 Hrčava 8410 253 33,24 -1142
13 Košařiska 3650 381 9,58 +308
CELKEM 800629 22916 34,94 +54242

Výsledky koledování z ostatních Charit, diecézí a celé republiky můžete shlédnout na webu Tříkrálové sbírky.

Děkujeme Vám!

Související akce