Charitní pečovatelská služba

Školní 1234, Jablunkov, 739 91 Doručovací adresa: Alej míru 118 Vedoucí zařízení: Mgr. Monika Rojčíková - vedoucí zařízení
  • Tel.: 731 489 675
 

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování individuální podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením a seniorům, žijícím na území města Jablunkov. Služba nabízí pomoc a podporu v péči o vlastní osobu, domácnost i mimo ni. Usilujeme o co nejdelší setrvání klienta ve svém domácím, přirozeném prostředí tak, aby mohl žít běžný způsob života i přes jeho nepříznivou životní situaci.

Cílová skupina

Charitní pečovatelská služba je určena osobám od 19 let se zdravotním postižením a seniorům žijícím na území města Jablunkov, kteří jsou závislí na péči druhé osoby (nezvládají péči o vlastní osobu a domácnost) anebo potřebují pomoc ve své nepříznivé životní situaci, která byla způsobena zhoršeným zdravotním stavem, úrazem apod.

Charita Jablunkov

Seznam lidí:

Mgr. Monika Rojčíková - vedoucí zařízení

Seznam služeb: