DAR SRDCE

27. 11. až 18. 12.

pomáhejte s námi!

Předvánoční prodejní výstava

pondělí 12. 12. 2022

Denní stacionář sv. Josefa

Bukovecká 479

Rozdávání pokladniček a terénů

Hledáme nové krále? 

Chceš se k nám přidat? 

 

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH

24. 12. 2022

 od 16.00 hod.

v Centru pomoci sv. Rafaela

Bezručova 130, Jablunkov

Pomoc lidem na Ukrajině

Dar srdce - překvapení, radost, vděčnost!

Dar srdce - překvapení, radost, vděčnost!

Je tu nový rok 2022 a my chceme poděkovat za vše co jste pro nás nebo pro naše klienty udělali! Poslední akcí tohoto roku, kdy jste nám opravdu ukázali, že máte srdce na pravém místě byla akce DAR SRDCE!

Kromě jídla, drogerie a poukázek, které jste během adventní doby darovali pro potřebné, jste ještě darovali: 63 884 Kč do pokladničky ve farním kostele, 23 400 Kč v Centru pomoci sv. Rafaela, 21 500 Kč na bankovní účet charity.

Z výtěžku jsme zakoupili poukázky, pečivo, maso, ovoce, drogerii a krásnější svátky jsme díky Vám udělali 26 rodinám (81 lidem) a 15 lidem bez domova. Děkujeme!

Byli jsme nesmírně překvapeni Vaší angažovaností do této akce a moc si toho vážíme! Pamatujeme na Vás neustále v našich denních modlitbách Anděl Páně, které se spolu s klienty modlíme.

Mimo jiné také za všechny podporovatele naší Charity Jablunkov necháváme každý měsíc sloužit mši sv. Věříme, že veškeré dobro, které jste nám letos dali, Vám bude 100x oplaceno tam z hora!

V roce 2022 Vám přejeme především Boží požehnání a spolu s ním ať ve Vašich domech přetrvává láska, radost, pokoj a zdraví. Děkujeme!

Poděkování_1 Poděkování_2 Poděkování_3 Poděkování_4

Související akce

DAR SRDCE (27. 11. 2022 — 18. 12. 2022)