Veřejná sbírka

Pomáhat může každý, i ty.

Sbírková akce na pomoc pozůstalým

Sbírková akce na pomoc pozůstalým

Charita Jablunkov ve spolupráci s obcí Písečná vyhlašuje Sbírkovou akci na pomoc pozůstalým po zemřelém Milanu Nieslanikovi. Prostředky budou použity na překlenutí tíživé sociální situace dvou nezletilých dětí a manželky.

Finanční prostředky můžete zaslat bezhotovostně na účet Veřejné sbírky Charity Jablunkov č. 2200443710/2010 pod variabilním symbolem 64526. Dále je možné přispět v hotovosti do zapečetěné pokladničky umístěné v prostorách Obecního úřadu Písečná. Akce je vyhlášena na dobu od 12. 4. 2016 do 30. 6. 2016.
Prostředky budou pozůstalé rodině předávány průběžně tak, aby přispěly k řešení jejich tíživé životní situace. Veškeré režijní náklady ponese Charita Jablunkov, vybrané prostředky budou v plné výši předány rodině.

Na prostředky zaslané na účet veřejné sbírky je možno vystavit potvrzení pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. Pro vystavení potvrzení kontaktujte ředitele Charity Jablunkov.

Další informace můžete získat u ředitele Charity Jablunkov a starosty obce Písešná

Za Vaši podporu rodiny v nouzi děkujeme...

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

KLUB PŘÁTEL CHARITY JABLUNKOV

 
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.