.

Charita Jablunkov


chj-96dpiCharita Jablunkov je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou, která nabízí služby konkrétním lidem a to především prostřednictvím těchto služeb: Denní stacionář sv. Josefa, Charitní pečovatelská služba, Centrum pomoci sv. Rafaela,Bezplatná právní poradna a Charitní služby pro domácnost. Mimo jiné se snažíme aktivně reagovat na potřeby lidí v nouzi. Své služby poskytuje v duchu milosrdné lásky ke konkrétnímu člověku.  Láska k bližnímu je hnací silou jejich pracovníků i dobrovolníků.

Zveme Vás k poslechu krátkého rozhovoru, který Vám přiblíží jak v roce 2019 funguje naše Charita Jablunkov (od minuty 12:18):

https://ostrava.rozhlas.cz/aktualnosci-radia-czeskiego-v-ostrawie-7729447?player=on#player

Zřizovatelem Charity Jablunkov je Biskupství ostravsko-opavské, biskup František Václav Lobkowicz. Byla zřízena 1.1.2001 a řídí se stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské. Služby poskytujeme od r. 2001.
 

Oblast působení Charity Jablunkov je farnost Jablunkov, Mosty u Jablunkova a Horní Lomná, tzn. oblast Jablunkovska (Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Hrčava, Bukovec, Písek, Písečná, Horní Lomná, Dolní Lomná, Bocanovice, Návsí, Milíkov, Košařiska, Hrádek).

Jednotlivé úmysly Charity Jablunkov jsou vkládány do mše svaté, která je slavena vždy 2x do měsíce a to:

o Boží požehnání pro činnost a díla Charity Jablunkov, za její pracovníky, spolupracovníky, dobrovolníky a dobrodince, za všechny koledníky tříkrálové sbírky, jejich rodiny, o požehnání pro jejich duchovní, osobní, pracovní, školní život, za farnost Jablunkov, město Jablunkov a přilehlé obce, za celý Moravskoslezský kraj a lidi, kterým byla svěřená úřední a vládní moc rozhodovat.

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.