Benefiční závod

14. 07. 2019

12:00 hod. 

Mariánské náměstí

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT!

Léto u Rafaela

Nevíte co o prázdninách? Přijďte k nám. 

Přihlaste se zde.

Charitní dveře dokořán

V plném proudu!

Těšíme se na Vás!

 

Veřejná sbírka

Pomáhat může každý, i ty.

Historie Charity Jablunkov

 

Charita Jablunkov byla založena v roce 2000 jako dobrovolnická charita. Za svůj první úkol si určila pomáhání mládeži z mentálním nebo zdravotním postižením. Pro tento účel pronajalo Město Jablunkov Charitě v roce 2001 za výhodných podmínek prostory v budově mateřské školy, ve kterých vznikl denní stacionář pro mládež s plným invalidním důchodem, především s duševním, mentálním nebo kombinovaným postižením. Denní stacionář nabízí přátelské, otevřené a podpůrné komunitní prostředí, kde klienti mohou získávat, rozvíjet a udržovat mnoho dovedností (rukodělných, sociálních, komunikačních, sebeobslužných). Navazují zde přátelství s dalšími klienty, tráví spolu smysluplně čas a mohou si být navzájem nápomocní. Téměř 5 let byl provoz stacionáře po finanční stránce zajišťován pouze z části výtěžku tradiční Tříkrálové sbírky a z dobrovolných darů, všichni pracovníci byli dobrovolníci bez nároku na mzdu. V roce 2006 Charita přistoupila k profesionalizaci této služby, která byla možná díky grantu z fondů Evropské Unie - Společného regionálního operačního programu.
   
Od vzniku Charity v roce 2001 jsou poskytovány také služby občanské poradny. Jedná se o bezplatné profesionální poradenství ve věcech sociálně–právních. Poradna je otevřená jednou týdně, rostoucí zájem klientů potvrzuje potřebnost pomoci tohoto typu.
 
Jablunkovská Charita se aktivně zapojuje také do humanitární pomoci v zahraničí. Od svého vzniku pomáhala dětskému domovu ve městě Velký Bereznyj na Ukrajině. Výtěžky z tradiční sbírky „Velikonoční koláč“ byly určeny na financování provozu dvou dětských domovů. Dobrovolníci z Jablunkovska se také osobně podíleli na jejich výstavbě – v roce 2004 o prázdninách v Berezném pracovali jako pomocníci na stavbě. Další formou pomoci poskytované do zahraničí je adopce na dálku – „svého“ kluka má Charita Jablunkov v Ugandě. Od roku 2003 probíhá každé pondělí sběr použitého oblečení, které je následně pravidelně odváženo do hlavního skladu v Broumově a pak po roztřídění dále využíváno.
 
Stejně jako na jiných místech také v Jablunkově je Charita připravená pomáhat v krizových situacích. Bylo to zapotřebí např. v roce 2002, kdy zdejší Charita uspořádala finanční a věcnou sbírku pro oběti velkých povodní v Čechách.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

KLUB PŘÁTEL CHARITY JABLUNKOV

 
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.