Děkujeme!!!

Grant 100.000 Kč na elektrokola a polohovací postele! 

Veřejná sbírka

Pomáhat může každý, pomáhat můžem všem.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Charitní pečovatelská služba je Charitou Jablunkov poskytována od 1.1.2017. Tato služba je registrovanou sociální službou dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění.

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování individuální podpory a pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením. Služba nabízí pomoc a podporu v péči o vlastní osobu, domácnost i mimo ni. Usilujeme o co nejdelší setrvání klienta ve svém domácím, přirozeném prostředí tak, aby mohl žít běžný způsob života i přes jeho nepříznivou životní situaci.

Sídlo služby:

Školní 1234, 739 91 Jablunkov

Kontakt:

Mgr. Monika Rojčíková - vedoucí, sociální pracovník

731 489 675, chps@jablunkov.charita.cz

 

Doba poskytování služby:

 

Pondělí až pátek: 7:00 – 20:00

Sobota a neděle: 7:00 – 13:00

Komu poskytujeme službu:

Seniorům a osobám od 19 let se zdravotním postižením, kteří jsou závislí na péči druhé osoby (nezvládají péči o vlastní osobu a domácnost) anebo potřebují pomoc ve své nepříznivé životní situaci, která byla způsobena zhoršeným zdravotním stavem, úrazem apod.

Službu poskytujeme osobám žijícím na území města Jablunkov a na území obcí: Písečná, Písek, Bukovec, Návsí, Hrádek, Bocanovice, Milíkov, Košařiska, Dolní Lomná, Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Hrčava.

Službu neposkytujeme:

 

 • Osobám, které zvládají péči o vlastní osobu a domácnost, neocitly se v nepříznivé sociální životní situaci (např. aktivní, samostatná osoba v seniorském věku);
 • osobám, které potřebují pouze zdravotní péči;
 • osobám, které jsou hospitalizovány v nemocničním nebo obdobném zařízení;
 • osobám, které nezajistí bezpečné prostředí pro výkon Charitní pečovatelské služby.

Zásady poskytované služby:

Pracovníci ve svém jednání vycházejí z křesťanských hodnot, které se odráží v těchto zásadách:

 • Individuální přístup (klient je pro nás jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, s každým klientem pracujeme podle jeho potřeb a přání).
 • Empatie (vnímáme a díváme se na důvody a způsoby jednání klienta s pochopením, snažíme se porozumět jeho pocitům a motivům).
 • Svobodná volba (podporujeme a respektujeme rozhodnutí a volbu klienta, který má právo kdykoliv službu z vlastního rozhodnutí přerušit či ukončit).
 • Partnerství (přistupujeme ke klientovi jako k rovnocenné bytosti, spolupracujeme a plánujeme službu s klientem).
 • Úcta (respektujeme klienta jako svobodnou lidskou bytost s vlastní vůlí, přistupujeme k němu vstřícně a bez předsudků).
 • Důstojnost (v domácnosti klienta se pracovník pohybuje a jedná výlučně dle pokynů klienta či blízkých osob, pracovník během poskytování pomoci při osobní hygieně dbá na dodržování přiměřené intimity).
 • Mlčenlivost (pracovníci zachovávají mlčenlivost a respektují soukromí klienta, o klientovi nehovoří s žádnou třetí osobou).
 • Profesionalita (pracovníci usilují o zvyšování kvality poskytované služby celoživotním učením se, duchovním a profesním formováním, vzájemným sdílením zkušeností a odborných znalostí).

Dokumenty:

ŽÁDOST o poskytování Charitní pečovatelské služby_2019.pdf

Ceník Charitní pečovatelské služby k 1.1.2020.pdf

GDPR. Informace o zpracování osobních údajů pro zájemce o pečovatelskou službu a osoby blízké.pdf

Postup při podávání a vyřizování stížnosti CHPS.pdf

Na základě Vaší ústní nebo písemné Žádosti o poskytnutí Charitní pečovatelské služby budete kontaktování sociálním pracovníkem, který si s Vámi dohodne schůzku, na které společně upřesníte další spolupráci při poskytování pečovatelské služby. V případě zaslání Žádosti o poskytování sociální služby poštou nebo emailem, Vás sociální pracovník kontaktuje nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti.

DĚKUJEME!

Nadaci ČEZ za finanční dar ve výši 80.000Kč na nákup polohovacích pomůcek a 2 elektrokol pro naše pečovatelky. Srdečné Pán Bůh zaplať.

_________________________________________________________________________________________

DĚKUJEME!

Město Jablunkov nás v roce 2018 podpořilo individuální dotací na provoz Charitní pečovatelské služby ve výši 485.000 Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať.

__________________________________________________________________________________________

DĚKUJEME!

Moravskoslezský kraj (MSK) nás každoročně podporuje formou dotace z kap. 313 - MPSV. Bez podpory MSK by tato služba nemohla fungovat. 

Zároveň nás Moravskoslezský kraj v roce 2018 podpořil formou dotace ve výši 300.000Kč, která byla určena na nákup nového automobilu pro Charitní pečovatelskou službu. Projekt je v průběhu realizace. O koupi nového automobilu Vás budeme průběžně informovat. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se na tom podíleli!  

logo_MSK_RGB

________________________________________________________________________________________

DĚKUJEME!

Projekt MOBILITA SLUŽEB CHARITY JABLUNKOV, který bude realizován od 7/2017 do 6/2018 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele našeho regionu, především zajištění a rozšíření dostupnosti pečovatelské služby pro stávající i nové zájemce o službu.

Díky podpoře Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj jsme mohli pro tento účel zakoupit 2 automobily pro poskytování Charitní pečovatelské služby. Výše přislíbené dotace činí 95% z celkových nákladů.

DĚKUJEME!

auta loga

Volswagen Caddy - říkáme mu Mikuláš:

Mikuláš fotofoto CADDY

Wolsvagen Transporter - říkáme mu Filip:

foto Filipfoto Filip plošina

 

Solidarita v době krize! Děkujeme Nadaci Karla Komárka!

Solidarita v době krize! Děkujeme Nadaci Karla Komárka!

Je to neuvěřitelné jak si umíme pomáhat. 

Děkujeme Nadaci Karla Komárka za neuvěřitelný dar 115.000 Kč, který v této krizové době můžeme využít na mzdy pracovníků a pokrytí nákladů souvísejících s nákupem ochranných pomůcek, desinfekce a pohonných hmot! Jste prostě neuvěřitelní. 

Zapůjčení automobilu od Hyundai a Autolaros Speed Ostrava! Děkujeme!

Zapůjčení automobilu od Hyundai a Autolaros Speed Ostrava! Děkujeme!

V této těžké době, kdy přibývá klientů a ubývá pracovníků (ošetřovné) máme opravdu napilno... Kažká pomoc - i ta sebemenší - je pro nás podstatná. 

S pomocí - a to velkou - přišel Hyundai a Autolaros Speed, kteří nám BEZPLATNĚ zapůjčili automobil pro naše pečovatelé, kteří se díky němu mohou přesouvat rychleji a pomáhat tak více klientům aniž by byli vystaveni riziku nákazy z důvodu cestování...

 

Zapůjčení automobilů od AAA.

Zapůjčení automobilů od AAA.

Dnes jsme pro Charitu Jablunkov, konkrétně pro Charitní pečovatelskou službu dostali zapůjčené 2 automobily Škoda FABIE od AAA. Samozřejmě jako naše čerstvé členy charitní rodiny (ikdyž pouze dočasné) jsme je ihned pojmenovali: Jeník a Hermína!

Děkujeme pečovatelům a pečovatelkám.

Děkujeme našim pečovatelům a pečovatelkám za to, že i v této těžké době dále chodí dobrovolně do práce a pomáhají těm kdo si nemohou pomoci sami! Jsme Vám nesmírně vděční.

 

KDE SE VZALO, TU SE VZALO: Po neziskovkách se slehla zem. Nepomáhají.

Nebudu mluvit za ostatní organizace, i když jsem s mnohými v kontaktu, radíme se a spolupracujeme. Rozhodla jsem se, že udělám krátký výpis toho, co děláme my v Charitě Jablunkov. My víme, že je to jen malá kapička v moři činností všech neziskových organizací, ale víte to i vy? Takže co tedy reálně děláme? Uvedu jen pár příkladů z posledního týdne, na které si zrovna vzpomenu.

Pružně a s plným nasazením! Grant 50.000 Kč od nadace ČEZ.

Pružně a s plným nasazením! Grant 50.000 Kč od nadace ČEZ.

Charitní pečovatelská služba dnes poskytuje služby nad rámec svých povinností, s cílem pomoct rodinám, jejichž
blízké v těchto dnech hromadně propouští z nemocnic, sanatorií a nechtějí je přijímat v pobytových službách.
Potýkáme se s návalem žádostí o dočasnou pomoc rodinám, které nejsou schopny se postarat o své blízké.

S rostoucím počtem klientů, roste i počet pomůcek.

S rostoucím počtem klientů, roste i počet pomůcek.

S každým rokem se zvyšuje počet klientů i pečovatelů Charitní pečovatelské služby. S tím souvisí stále vyšší nároky na vybavení a pomůcky. Proto jsme nesmírně vděční VDV – Nadaci Olgy Havlové za příspěvek ve výši 100.000Kč na 2 elektro kola a 2 repasované polohovací postele. Výbor dobré vůle nás opět nezklamal a podpořil naši iniciativu pomáhat. DĚKUJEME, velmi si toho vážíme!

Naše pečovatelská služba je tu i pro Vás.

Naše pečovatelská služba je tu i pro Vás.

Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří vlastními silami, nebo za pomoci rodiny nezvládají běžné činnosti ve svém životě. Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale taktéž i mladým lidem od 19 let, kteří se z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nedokáží postarat sami o sebe (například měli úraz, autonehodu aj.).

Děkujeme!

Děkujeme!

Děkujeme! 

Obec Mosty u Jablunkova opět podpořila služby Charity Jablunkov. Děkujeme, velmi si toho vážíme!

 

DĚKUJEME Výboru dobré vůle - NADACE OLGY HAVLOVÉ

DĚKUJEME Výboru dobré vůle - NADACE OLGY HAVLOVÉ

Výbor dobré vůle - NADACE OLGY HAVLOVÉ NÁS PODPOŘILA ČÁSTKOU 100 000 KČ. DĚKUJEME!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

KLUB PŘÁTEL CHARITY JABLUNKOV

 
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.