Modernizujeme pečovatelskou službu

Modernizujeme pečovatelskou službu

Dostali jsme projekt, díky kterému můžeme modernizovat naší pečovatelskou službu. 

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za dotaci ve výši 98.400Kč 

V době, kdy je kladen stále větší důraz na efektivitu, chceme v Charitní pečovatelské službě přejít na elektronickou evidenci, která nám pomůže snížit čas věnovaný papírové administrativě. Díky speciálnímu softwaru můžeme z pořízených záznamů o klientech jednoduše generovat např. vyúčtování nebo další potřebné záznamy.

V současné době mají pracovníci v přímé péči k dispozici pouze 1 PC a žádné služební telefony, což je žalostně málo, pokud chceme zavést elektronickou evidenci. Ze
získaného příspěvku chceme pořídit software na evidenci sociálních služeb a 5 notebooků, aby pracovníci mohli v systému vést veškerou dokumentaci (od docházky po
individuální plánování, denní záznamy apod.). I když pečovatelé pracují v terénu, většinou se potkávají v kanceláři mezi 10 a 12 hodinou (je po ranních hygienách a před
polední hygienou a podáváním obědů). Musí se tedy dělit o jeden počítač, který potřebují k aktualizaci záznamů ze služby, tvorbě či úpravě individuálních plánů apod. Čím
dál více je tato situace neúnosná. V Charitní pečovatelské službě máme 8 terénních pracovníků a 4 auta. Od roku 2020 navyšujeme počet pracovníků na 10.

Dále chceme pořídit systém pro monitorování vozidel. Jedná se o zpřehlednění využití vozidel a jejich vytížení. Pracovníci již nebudou muset složitě vypisovat knihy jízd a cestovní příkazy, jelikož
systém je umí vygenerovat. Dále nám to umožní sledovat vytíženost pracovníků a s tím spojené zjednodušení administrace.

Tato dotace velmi pomůže zvýšit efektivitu námi poskytovaných služeb. Sjednotil by se způsob zaznamenávání služby a výstupů. Zároveň tím docílíme přesných čísel pro vykazování dat. Aktuálně vše přepisujeme z ručně psaných papírů do excelových tabulek, se kterými dále pracují až 2 administrativní pracovníci. Věříme, že po zaučení pracovníků se nám podaří uspořit a lépe využít velkou část času, kterou nám nyní zabírá administrativa. Věříme, že díky tomu budeme moci přijmout více klientů než doposud a sníží se nám tak počet lidí v pořadníku.

Jsme za toto všechno nesmírně vděční celému pracovnímu týmu na krajském úřadě. Děkujeme, že nám fandíte. Jste skvělí. 

logo_jpg

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.