.

Činnost Misionářek Lásky - sestry Matky Terezy v Ostravě

1.     Bezdomovci.

  • V suterénu mají jídelnu, kde každou neděli vaří polévku pro lidi bez přístřeší (přichází k nim až 80!!! bezdomovců za špatného počasí), jinak 30 a výše. V poslední době častěji vidí mezi bezdomovci mladé lidi a mladé rodiny.
  • Každý pátek pro ně připravují snídaně a poté mají Adoraci nebo Mši sv. v kapli.
  • 1x za rok týdenní soustředění (tábor) s nějakým výletem mimo Ostravu.
  • Týdenní duchovní obnovy před Velikonocemi a během Vánoc, kdy bezdomovci přespávají u sester na karimatkách.
  • Evangelizují na ulicích. Povídají si s bezdomovci, zjišťují jejich potřeby a pomáhají jim. Navštěvují nemocné a opuštěné lidi v nemocnicích, v domovech důchodců apod.
  • Vedou biblické společenství pro bezdomovce.

2.    Romská komunita - pracují hlavně s dětmi z romských rodin

  • Aktuálně mají 3 skupiny po 20 dětech od 4 do 13 let, se kterými se jednou týdně setkávají a připravují pro ně různý program.
  • Každý rok organizují 2 letní tábory.
  • Připravují a vedou celoroční křesťanský a výchovný program pro děti (děti sbírají žetony, např. za docházku, dobré chování a před Vánocemi si za to mohou nakoupit různé pomůcky do školy a jiné potřebné věci)
  • Připravují děti (i dospělé) ke svátostem, vedou náboženství a různá společenství.

Přibližný týdenní harmonogram sester:

Pondělí – v 17 hod. mše sv. pro romské rodiny, hodinu před tím si přicházejí hrát romské děti.
Úterý – chodí na ulici za bezdomovci, mluví s nimi. Do Hrušova chodí za romskými rodinami a dělají pro ně program. Hrají si s dětmi na zahradě.
Středa – ráno adorace pro bezdomovce, vedou náboženství pro děti, připravují na 1. přijímaní. Chodí do nemocnic i do Domovů důchodců. 
Čtvrtek – mají den pro sebe (modlení, adorace).
Pátek – biblické hodiny.
Sobota – ráno pro děti, vyučování katechismu.


Číslo účtu sester: 214648144/0300

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.