Denní stacionář sv. Josefa

1PROVOZNÍ DOBA:16

pondělí až čtvrtek  6.30 - 14.30
pátek 6.30 - 13.00

vedoucí: Mgr. Lucie Szotkowská

sociální pracovník: Mgr. Urszula Koky

kontakt: 733 581 485, stacionar@jablunkov.charita.cz

POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE:

V Denním stacionáři sv. Josefa v Jablunkově podáváme pomocnou ruku osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od ukončení školní docházky do 40 let (věk při nástupu), aby mohli žít podobně jako jejich vrstevníci. Prostřednictvím denních aktivit podporujeme klienty v soběstačnosti, samostatnosti v běžném životě a ve snižování závislosti na pomoci druhých.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Naši službu poskytujeme osobám s mentálním postižením, také v kombinaci se zrakovým, sluchovým a jiným tělesným postižením, ve věku od ukončení školní docházky do 40 let (věk při nástupu do služby).

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME:

 • osobám s potřebou stálého zdravotního dohledu a zdravotní péče
 • osobám s psychickým onemocněním, které může být překážkou pobytu v kolektivu

KAPACITA ZAŘÍZENÍ

15 klientů v jeden okamžik

CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE:

Snahou pracovníků DS je, aby klient:

 • dosáhl co nejvyššího stupně soběstačnosti potřebné pro život v jeho přirozeném prostředí,
 • stal se co nejvíce samostatný v rozhodování a zodpovědnosti za sebe,
 • udržel nebo získal a rozvíjel své schopnosti, dovednosti, znalosti,
 • zachoval a rozvíjel přirozené mezilidské vztahy.
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Denní stacionář se zavazuje poskytovat tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
ZÁSADY SLUŽBY:

V Denním stacionáři sv. Josefa usilujeme o to, aby naše jednání vždy vycházelo z křesťanských hodnot, které se odráží v těchto zásadách:

  • bratrská láska (klienty přijímáme takové, jací jsou, každý klient je pro nás rovnocenným a důstojným partnerem)
 • empatie (vnímáme a díváme se na důvody a způsob jednání klientů s pochopením, snažíme se porozumět jejich pocitům a motivům)
  • individuální přístup (klient je pro nás jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, s každým z nich pracujeme podle jeho osobních cílů, potřeb a přání
  • úcta (respektujeme klienty jako svobodné lidské bytosti s vlastní vůlí, podporujeme je v samostatném jednání, rozhodování a nesení důsledků)
  • pravdivost (ke klientům přistupujeme a komunikujeme otevřeně, upřímně a objektivně)
  • profesionalita (usilujeme o zvyšování kvality poskytované služby celoživotním učením se, duchovní a profesní formací, vzájemným sdílením zkušeností a odborných znalostí).

Pokud máte zájem o naši službu, vyplňte žádost o poskytnutí sociální službya doručte ji do denního stacionáře.

Můžete nás navštívit kdykoli během týdne, vždy v pracovní dny.  Těšíme se na shledanou!

Chcete být informování o tom, co se u nás děje? Stačí se zaregistrovat a my Vám pravidelně zašleme informace o tom co se dělo, bylo, je a bude.

DĚKUJEME!

Moravskoslezský kraj (MSK) nás každoročně podporuje formou dotace z kap. 313 - MPSV. Bez podpory MSK by tato služba nemohla fungovat. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se na tom podílejí.  

logo_MSK_RGB

POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ VÁM VŠEM...

POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ VÁM VŠEM...

„Adeste fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Betlehem."

Předvánoční prodejní výstava se blíží...

Předvánoční prodejní výstava se blíží...

Těšíme se, a co vy?

A je tu parádní konec!

A je tu parádní konec!

Někdo by si možná řekl, že závěr týdne už bude klidnějši, ale my jsme jiného názoru!

Čtvrtek je za námi...

Paní Madziová

Čtvrteční program se sice odehrával mimo náš stacionář, to ale neznamená, že jsme si s nohama nahoře odpočívali.

Vlaštovičky nás nadzvedly z lavic!

Vlaštovičky nás nadzvedly z lavic!

Máme za sebou třetí úžasný den a před sebou den plný očekávání…

Jsme v polovině!

Jsme v polovině!

Týden sociálních služeb je v plném proudu! My jsme v polovině a právě čekáme na příjezd klientů Domu sv. Cyrila a Metoděje pro osoby se zrakovým postižením. Mažeme chlebíčky, chystáme kafé a čaj atd. Máme den otevřených dveří a tak je frmol, protože každý kdo se přijde podívat si vyzkouší jaké to je být nevidomým.

A je po pouti...

A je po pouti...

Ve středu, z Jablunkova, vyrazilo30 lidí dobré vůle na Diecézní pouť do Opavy.

Provinční dům Marianum tvoří dvě křídla, mezi nimiž se nachází kostel Božského Srdce Páně, vystavěný v pseudorománském slohu, jehož interiér mezi lety 1923–1930 vyzdobil v beuronském stylu  benediktin Antonín Vrbík.

Všechno to začalo slavnostní mší sv., kterou celebroval náš otec biskup, Mons. František Václav Lobkowicz. Mši sv. doprovázel svým zpěvem dětský sbor Církevní základní školy sv. Ludmily.

Diecézní pouť Charit

Diecézní pouť Charit

Je před námi další ročník diecézní pouti Charit!

Všichni jste srdečně zvání!

Hledáme brigádníky na Ukrajinu

Hledáme brigádníky na Ukrajinu

Od začátku června do konce srpna je možnost vypomoci v dětském domově v Městečku Milosrdenství ve městě Ivano-Frankivsk. Náplní turnusů většinou dvoutýdenních brigád jsou úklid,vaření pomoc a hraní s dětmi.

Setkání s misionářem

Charita Jablunkov děkuje všem, kteří se zapojili do akce Velikonoční koláč! Srdečně Vás zveme na nedělní akci - Vaječina s misionářem o. Barnabou!

Přijďtě!

 

Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.