Denní stacionář sv. Josefa

1PROVOZNÍ DOBA:16

pondělí až čtvrtek  6.30 - 14.30
pátek 6.30 - 13.00

vedoucí: Mgr. Lucie Szotkowská

sociální pracovník: Mgr. Urszula Koky

kontakt: 733 581 485, stacionar@jablunkov.charita.cz

POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE:

V Denním stacionáři sv. Josefa v Jablunkově podáváme pomocnou ruku osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od ukončení školní docházky do 40 let (věk při nástupu), aby mohli žít podobně jako jejich vrstevníci. Prostřednictvím denních aktivit podporujeme klienty v soběstačnosti, samostatnosti v běžném životě a ve snižování závislosti na pomoci druhých.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Naši službu poskytujeme osobám s mentálním postižením, také v kombinaci se zrakovým, sluchovým a jiným tělesným postižením, ve věku od ukončení školní docházky do 40 let (věk při nástupu do služby).

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME:

 • osobám s potřebou stálého zdravotního dohledu a zdravotní péče
 • osobám s psychickým onemocněním, které může být překážkou pobytu v kolektivu

KAPACITA ZAŘÍZENÍ

15 klientů v jeden okamžik

CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE:

Snahou pracovníků DS je, aby klient:

 • dosáhl co nejvyššího stupně soběstačnosti potřebné pro život v jeho přirozeném prostředí,
 • stal se co nejvíce samostatný v rozhodování a zodpovědnosti za sebe,
 • udržel nebo získal a rozvíjel své schopnosti, dovednosti, znalosti,
 • zachoval a rozvíjel přirozené mezilidské vztahy.
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Denní stacionář se zavazuje poskytovat tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
ZÁSADY SLUŽBY:

V Denním stacionáři sv. Josefa usilujeme o to, aby naše jednání vždy vycházelo z křesťanských hodnot, které se odráží v těchto zásadách:

  • bratrská láska (klienty přijímáme takové, jací jsou, každý klient je pro nás rovnocenným a důstojným partnerem)
 • empatie (vnímáme a díváme se na důvody a způsob jednání klientů s pochopením, snažíme se porozumět jejich pocitům a motivům)
  • individuální přístup (klient je pro nás jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, s každým z nich pracujeme podle jeho osobních cílů, potřeb a přání
  • úcta (respektujeme klienty jako svobodné lidské bytosti s vlastní vůlí, podporujeme je v samostatném jednání, rozhodování a nesení důsledků)
  • pravdivost (ke klientům přistupujeme a komunikujeme otevřeně, upřímně a objektivně)
  • profesionalita (usilujeme o zvyšování kvality poskytované služby celoživotním učením se, duchovní a profesní formací, vzájemným sdílením zkušeností a odborných znalostí).

Pokud máte zájem o naši službu, vyplňte žádost o poskytnutí sociální službya doručte ji do denního stacionáře.

Můžete nás navštívit kdykoli během týdne, vždy v pracovní dny.  Těšíme se na shledanou!

Chcete být informování o tom, co se u nás děje? Stačí se zaregistrovat a my Vám pravidelně zašleme informace o tom co se dělo, bylo, je a bude.

DĚKUJEME!

Moravskoslezský kraj (MSK) nás každoročně podporuje formou dotace z kap. 313 - MPSV. Bez podpory MSK by tato služba nemohla fungovat. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se na tom podílejí.  

logo_MSK_RGB

Otevřená srdce pro Afriku!

Otevřená srdce pro Afriku!

Je to až neuvěřitelné. Výtěžek přesáhl všechny naše předpoklady či domněnky. Největší radost máme ale z toho, že se v tomto roce zapojilo mnohem více lidí do přípravy. Nebyla to jen akce chariťáků, ale akce celé farnosti!

Děkujeme za vaše dary srdce!

Začínáme! Velikonoční koláč.

Začínáme! Velikonoční koláč.

Oslavili jsme sv. Josefa a začíná nám další období, na které se opravdu těšíme. Příprava akce Velikonoční koláč.

Sv. Josefe, oroduj za nás.

Sv. Josefe, oroduj za nás.

Skončila plesová sezóna a my už prožíváme období půstu. V našem stacionáři se snažíme prohlubovat nejen naše pracovní schopnosti, ale také náš duchovní život. Jelikož je sv. Josef patronem našeho stacionáře a svátek se slaví 19. 3., začínají další přípravy, tentokráte jinak.

Vydařený 3.ročník charitního plesu!

Vydařený 3.ročník charitního plesu!

Dne 27. února 2014 proběhl již 3. ročník společenského plesu Charity Jablunkov. Akce se konala v prostorách zdejšího domu PZKO v Jablunkově za účastí klientů, pracovníků, jejich rodin a ostatních přátel charity.

Nový rok ve stacionáři...

Nový rok ve stacionáři...

Po tradiční odpočinkové dovolené na konec roku znovu nastupuje Nový Rok.

Poslední týden roku 2013 ve stacionáři

Poslední týden roku 2013 ve stacionáři

Po náročném období příprav a průběhu výstavy jsme společně s našimi klienty mohli prožít krásný a klidný předvánoční týden.

Předvánoční prodejní výstava 2013

Předvánoční prodejní výstava 2013

Ve dnech 11. a 12. prosince se znovu uskutečnila tradiční předvánoční výstava.

Týden sociálních služeb 2013

Týden sociálních služeb 2013

V týdnu 7. - 11. 10. 2013 se uskutečnil 5. ročník Týdne sociálních služeb v České republice. Charita Jablunkov se k této akci připojila bohatým programem. Dopolední aktivity byly vyhrazeny školám a od 16 hod byla připravena nabídka pro veřejnost.

Úspěšně za námi!

Úspěšně za námi!

V úterý 10. 9. 2013 proběhl Den otevřených dveří v Denním stacionáři sv. Josefa. Během dne se u nás vystřídalo šest skupin dětí ze základních škol z Jablunkova a z Mostů. Navštívila nás také maturitní třída ze SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově. Přišli také lidé z Jablunkova a okolních obcí.

Charita Jablunkov v "Městečku Milosrdenství"

Charita Jablunkov v "Městečku Milosrdenství"

Branice - Městečko Milosrdenství (Opolské vojvodství) – to byl cíl letošní pouti Charit. Této společné akce Ostravsko-opavské diecéze se ve středu 15. 5. zúčastnil také náš Stacionář sv. Josefa. Z Jablunkova jsme vypravili vlastní autobus pro naše klienty, pracovníky a přátelé Charity.

Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.