.

Jako nezisková organizace neustále pracujeme na tom, abychom měli dostatek peněz na potřebné věci, vybavení, provoz služeb a jiné.

Evropské projekty nám umožňují rozvíjet rychlejším tempem. Charita Jablunkov se pomalými krůčky učí využívat k prospěchu celé organizace i tyto možnosti, tím, že realizuje svoje vize díky Evropským fondům.

DĚKUJEME, ŽE NÁS I V TOMTO PODPORUJETE. 

Jak se nám daří? 

Toto jsou projekty, které jsme díky podpoře Evropských fondů mohli zrealizovat nebo jsme v průběhu realizace:

Záměrem projektu je rozšířit stávající prostory a zajistit bezbariérovost celého denního stacionáře. Tím dojde ke zvýšení dostupnosti služby i pro klienty s těžkým postižením, navýšení okamžité kapacity klientů (tj. maximální počet klientů, kterým jsme schopni v daný okamžik poskytovat sociální službu), rozšíření nabídky poskytovaných činností dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. a ke zvýšení kvality poskytované služby. Rovněž díky stavebním úpravám budeme moci pokračovat v poskytování našich služeb stávajícím klientům, jejichž mobilita se postupně snižuje. Zajištění bezbariérovosti je pro klienty zcela nezbytné. Zároveň budeme moci naše služby nabízet i klientům s vysokou mírou podpory (s nejtěžším postižením) a rozšířit cílovou skupinu.

Projekt je určen lidem mladším 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a také nezaměstnaným osobám patřícím do národnostní menšiny. Nabízíme konzultace, poradenství, kurzy, rekvalifikace a dotovaná pracovní místa u místních zaměstnavatelů.

V rámci tohoto projektu jsme mohli zakoupit 2 automobily pro potřeby naši nové terénní Charitní pečovatelské služby. Financování tohoto projektu bylo ve výši 95% nákladů, tzn. že 5% nákladů hradila Charita Jablunkov. 

 

 IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

Nebyly nalezeny žádné články.