Sláva!

ALLELUJA! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ.

 

 

 

 

Získali jsme grant na modernizaci a dovybavení naší pečovatelské služby!

Získali jsme grant na modernizaci a dovybavení naší pečovatelské služby!

Děkujeme získali jsme grant ve výši 70.000 Kč určený na modernizaci a dovybavení Charitní pečovatelské služby! Srdečné Pán Bůh zaplať! 

Na co jsme získali grant? 

Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu seniorům. Cílem je pomoci lidem setrvat co nejdéle v
domácím prostředí. Naše služba se neustálé rozrůstá co do počtu klientů i pracovníků. Poptávka po službě
neuvěřitelně roste. V souvislosti s tím si uvědomujeme potřebu rozvoje a modernizace. V současné době pracovníci nemají služební telefony, v terénu vše zapisují do papírů a následně v kanceláři přepisují do systému, což při neustálé rostoucí administrativní zátěži není dlouhodobě udržitelné. Ze získaného příspěvku chceme pořídit telefony, které pečovatelům umožní zapisovat údaje o klientech přímo v terénu a odlehčí tak administrativní zátěž. Díky ušetřenému času můžeme přijmout nové klienty. Část příspěvku chceme použít na informovanost veřejnosti o službě formou natočení krátkého videa a označením automobilů. Tento krok k modernizaci a propagaci naší služby je důležitý, aby se informace o možnostech pomoci pečujícím dostala ke všem potřebným.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ. 

Budeme Vás informovat jak jsme s darem 70.000 Kč naložili. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.