Děkujeme!!!

Grant 100.000 Kč na elektrokola a polohovací postele! 

Veřejná sbírka

Pomáhat může každý, pomáhat můžem všem.

Charita Jablunkov děkuje všem, kteří nám v této nelehké době pomáhají!

Charita Jablunkov děkuje všem, kteří nám v této nelehké době pomáhají!

V době, kdy píšu tento článek (skoro konec dubna) je velmi těžké předvídat, jaká bude situace za několik týdnů... To nám však nebrání začít už teď děkovat.

Jednotlivé služby Charity Jablunkov jsou v provozu (kromě denního stacionáře) a i v současné situaci poskytují podporu a pomoc stávajícím klientům a těm, kteří o ní nově požádají. Přesto, že vidíme riziko, jaké hrozí, i nadále přijímáme nové klienty, kteří potřebují v této době pomoct. Samozřejmě chceme ochránit klienty i pracovníky, proto se postupně snažíme eliminovat všechna možná rizika.

Jedním z problémů a rizik byl také nedostatek služebních automobilů a jejich časté střídání v Charitní pečovatelské službě. Tuto situaci nám pomohla vyřešit firma AAA auto, která nám zapůjčila dva automobily značky Škoda Fabia. Firma Hyundai nabídla zapůjčení svých předváděcích vozů, jeden z nich nám zapůjčila prodejce vozů Autolaros Speed. Tyto firmy nám bezplatně zapůjčily automobily na nezbytnou dobu, abychom mohli i nadále flexibilně poskytovat péči všem potřebným a zároveň snížili riziko přenosu nákazy mezi klienty. Za tuto podporu jim patří velké díky! Celá tato situace a opatření, která musíme realizovat, sebou nesou výdaje navíc (např. provoz automobilů), se kterými organizace na začátku roku nepočítala. Uzavřením některých služeb jsme přišli o část běžných příjmů (např. od klientů, z prodejů výrobků), které nám nyní budou chybět v rozpočtu. Proto chceme srdečně poděkovat Nadaci ČEZ, která okamžitě zareagovala na tuto situaci a poskytla nám jednorázový příspěvek ve výši 50 000 Kč na dokrytí části mezd pracovníků. Děkujeme! Dále děkujemeVDV - Nadaci Olgy Havlové, která taktéž okamžitě zareagovala a připspěla nám grantem ve výši 15.000Kč na desinfekci, ochranné pomůcky a pohonné hmoty. No a nejžhavější - poslední novinka pro nás - je výsledek grantového řízení Nadace Karla Komárka, která nám taktéž v této nelehké době přispěla na provoz pečovatelské služby grantem ve výši 115.000Kč. Je to neuvěřitelné a my Vám všem nesmírně děkujeme!

Jak jistě víte, Charita Jablunkov pro Vás i nadále rozváží obědy, půjčuje polohovací postele, pomáhá s nákupy nejen seniorům, rozdává potravinové a hygienické balíčky potřebným, provozuje bezplatnou právní poradnu, šije a rozváží roušky, povzbuzuje a komunikuje s klienty. To vše pro Vás zajišťují pracovníci a dobrovolníci Charity Jablunkov, bez nichž bychom nemohli pomáhat a za to jim taktéž srdečně děkujeme!

Chceme také poděkovat městu Jablunkov, které nám darovalo roušky a další materiální pomoc. Děkujeme také Vám, kteří jste pro nás a naše klienty našili stovky roušek. Děkujeme p. Bartoszovi, který pro nás zdarma vyrobil ochranné štíty. Velký dík patří také krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který nás pravidelně zásobuje dezinfekcí a ochrannými pomůckami. Vy všichni nám pomáháte pomáhat. Děkujeme!

Pamatujeme na Vás každý den v našich modlitbách a k tomu všemu za Vás necháváme jednou měsíčně sloužim mši svatou! Děkujeme a přejem Vám hojnost Božího požehnání....

Za celý team Charity Jablunkov, Mgr. Marie Šubrtová a Lucie Szotkowská. 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

KLUB PŘÁTEL CHARITY JABLUNKOV

 
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.