DAR SRDCE

27. 11. až 18. 12.

pomáhejte s námi!

Předvánoční prodejní výstava

pondělí 12. 12. 2022

Denní stacionář sv. Josefa

Bukovecká 479

Rozdávání pokladniček a terénů

Hledáme nové krále? 

Chceš se k nám přidat? 

 

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH

24. 12. 2022

 od 16.00 hod.

v Centru pomoci sv. Rafaela

Bezručova 130, Jablunkov

Pomoc lidem na Ukrajině

Děkujeme! Máme tady výsledky Velikonočního koláče.

Děkujeme! Máme tady výsledky Velikonočního koláče.

Děkujeme! Výtěžek Velikonočního koláče činí 229 177 Kč!

Kostel Božího Milosrdenství

Písek

24 455 Kč

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Bukovec

21 887 Kč

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Hrčava

2 430 Kč

Kostel sv. Josefa

Sestry Alžbětinky Jablunkov

29 220 Kč

Farní kostel Božího Těla

Jablunkov

110 375 Kč

KOSTEL SV. HEDVIKY

MOSTY U JABLUNKOVA

40 810 Kč

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

DĚKUJEME! Vám, kteří jste nám vypůjčili své trouby a formy na pečení beránků!

DĚKUJEME! Všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na brigádách a pomohli nám tak v pečení a balení beránků!

DĚKUJEME! Farníkům za napečené koláče, zákusky a další cukrovinky, které jste přinesli.

DĚKUJEME! Vám, kteří jste darovali finanční dar, který je určen na rekonstrukci denního stacionáře sv. Josefa, za účelem rozšíření prostor pro klienty a pořízení schodišťové plošiny.

KAŻDEGO DNIA PAMIĘTAMY O WAS W MODLITWACH I WYPRASZAMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DLA WAS WSZYSTKICH.

Jelikož rekonstrukce stále probíhá, můžete dary, konkrétně na tento účel, zasílat i nadále:

ČÍSLO ÚČTU: 1690974359/0800

VARIABILNÍ SYMBOL: 20220410

QR Velikonoční koláč rekonstrukce 2022

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.“ Dz 20,35

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.