Děkujeme obci Mosty u Jablunkova za pravidelnou podporu!

Děkujeme obci Mosty u Jablunkova, která již dlouhodobě podporuje naši činnost. Je to pro nás ohromná radost. Cítíme velký vděk za Vaši podporu. V roce 2020 nás podpořili příspěvkem 95.000Kč na služby: Denní stacionář, Charitní pečovatelská služba a Centrum pomoci sv. Rafaela. 

Na konci roku míváme kritické období. Dochází peníze a my musíme s prosíkem za obcemi. Žádáme a žádáme a potom čekáme jak to dopadne. V Mostech u Jablunkova je to jiné. Zastupitelé umí ocenit naši práci a chtějí přispět na sociální služby svým občanům. Velmi si toho vážíme a děkujeme jim za pravidelnou podporu a pocit jistoty a bezpečí, který díky nim máme. 

Peníze z dotace byly využity na dokrytí mezd pracovníků v pečovatelské službě a v Centru pomoci sv. Rafaela. Přispěvek byl  využit na částečné pojrytí nákladůl spojených s provozem služebních automobilů (běžný servis, pohonné hmoty). Uhradili nám nový software pro sociální služby, který nám ulehčuje administraci jak ve stacionáři tak v pečovatelské. Ještě mnoho dalších věcí se nám podařilo udělat díky dotaci obce. 

Srdečně děkujeme, za Vaší podporu!

mosty-erbS vděčností, klienti i pracovníci Charity Jablunkov. 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.