WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH

24. 12. 2018

 od 16.00 hod.

v nových prostorách Centra pomoci sv. Rafaela

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME TYTO BEZPLATNÉ KURZY A ŠKOLENÍ:

efekt.techFINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

ZAPOJTE SE S NÁMI DO PROJEKTU, KTERÝ JSME NAZVALI:

„DOVOLME PRACOVAT TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ, ALE ZATÍM NEDOSTALI ŠANCI“

Komu je projekt určen?

Lidem mladším 30 let bez zaměstnání, kteří nejsou ve vzdělávání ani v profesní přípravě.

Co můžete získat?

V rámci projektu můžete využít:

  • poradenské a informační programy (např. kariérní a individuální poradenství),
  • skupinové motivační aktivity (např. Efektivní techniky hledání zaměstnání, Finanční gramotnost, Právní minimum),
  • interní a externí rekvalifikace (dle vlastního výběru),
  • dotovaná pracovní místa (flexibilní forma zaměstnání) na dobu jednoho roku

VEŠKERÉ AKTIVITY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ.

Projekt je realizován od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2019.

 

Konzultační dny:

PONDĚLÍ    08:00 – 12:00 hodin

STŘEDA     13:00 – 17:00 hodin

Kontakt:

Místo realizace:            Dukelská 108, Jablunkov (2. patro budovy Komerční banky)

Zodpovědná osoba:     Mgr. Marie Šubrtová

Telefon:                          732 889 334

E-mail:                            projekty@jablunkov.charita.cz

___________________________________________________________________________

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007110

Logo OPZ barevné

Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskou organizací KaPA, o.p.s.

Logo_zakladni_barevna

 

                             

Bezplatné kurzy pro Vás.

MOTIVAČNÍ KURZY PRO VÁS - ZDARMA

v rámci projektu „Dovolme pracovat těm, kteří chtějí, ale zatím nedostali šanci“

Cílová skupina: mladí lidé do 30 let bez zaměstnání a národnostní menšiny.

 

Konečně jsme i my na GIVT.CZ

Konečně jsme i my na GIVT.CZ

Charita Jablunkov je konečně na GIVT.CZ - dočkali jsme se. Využijete toho? Je to lehčí než se zdá. Jedním klikem dáte svému nákupu smysl - nádech. Děkujeme.