Veřejná sbírka

Pomáhat může každý, i ty.

podpis_316x130_dekujeme2_150dpi

MILÍ TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI.

Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při sbírce 2019 pro Charitu Jablunkov nasbírali rekordních: 979.046 Kč

Jak bylo u počítání Tříkrálovky? Trošku atmosféry můžete nasáknout při poslechu rozhovoru (od 6:25 minuty): 

https://ostrava.rozhlas.cz/aktualnosci-radia-czeskiego-v-ostrawie-7733448?player=on#player

 

Výsledky TKS 2019!

Jako poděkování za Vaši pomoc bude i v tomto roce každý měsíc sloužena mše sv. za všechny koledníky, organizátory, dárce a všechny, jež toto dílo jakkoli podporují. Pán Bůh ať Vám žehná!  

Obce, celkový výsledek:

2019

2018

Jablunkov

255 397 Kč

221 330 Kč

Mosty u Jablunkova

187 772 Kč

169 580 Kč

Návsí

115 639 Kč

103 887 Kč

Písek

85 795 Kč

76 749 Kč

Bukovec

79 118 Kč

67 035 Kč

Milíkov

53 378 Kč

51 044 Kč

Písečná

47 032 Kč

55 969 Kč

Hrádek

59 886 Kč

61 535 Kč

Bocanovice

35 104 Kč

37 281 Kč

Horní Lomná

7 745 Kč

10 079 Kč

Dolní Lomná

37 634 Kč

51 738 Kč

Hrčava

6 134 Kč

9 231 Kč

Košařiska

8 412 Kč

13 223 Kč

CELKEM

979 046 Kč

928 681 Kč

* tučně zvýrazněné částky = rekord v dané obci.

Obce, přepočteno na obyvatele:

2019

počet obyvatel k 1.1.2019

přepočtený výtěžek sbírky na 1 občana

Jablunkov

   255 397 Kč

5480

             47 Kč

Mosty u Jablunkova

    187 772 Kč

3779

             50 Kč

Návsí

    115 639 Kč

3875

             30 Kč

Písek

       85 795 Kč

1848

             46 Kč

Bukovec

       79 118 Kč

1370

             58 Kč

Milíkov

       53 378 Kč

1333

             40 Kč

Písečná

       47 032 Kč

1001

             47 Kč

Hrádek

       59 886 Kč

1867

             32 Kč

Bocanovice

       35 104 Kč

466

             75 Kč

Horní Lomná

         7 745 Kč

370

             21 Kč

Dolní Lomná

       37 634 Kč

915

             41 Kč

Hrčava

         6 134 Kč

245

             25 Kč

Košařiska

         8 412 Kč

371

             23 Kč

CELKEM

   979 046 Kč

22920

             43 Kč

Pokud tě zajímá statistika jednotlivých obcí od roku 2003 do roku 2019 zde přikládáme další zajímavé soubory volně ke stažení:

  1. Celkové výsledky 2003 až 2019 + počty mincí a bankovek
  2. Výsledky 2019 PŘEPOČTENO NA OBČANY.pdf
  3. Plakát - výsledky TKS 2019 - Děkujeme!

Koledoval jsi, a ještě nevíš kolik jsi vybral do kasičky?

To není žádný problém. Přehled o jednotlivých pokladničkách si na našich stránkách můžeš stáhnout od 1. 2. 2019. V přehledu najdeš všechny pokladničky a to jak celkovou sumu výtěžku, tak i počty mincí a bankovek, které v pokladničce byly.    

DĚKUJEME VÁM VŠEM!

Rozdělení Tříkrálové sbírky:

Charita Česká republika využívá prostředky z Tříkrálové sbírky na svou činnost, na humanitární pomoc v ČR i v zahraničí, většina výtěžku sbírky (tj. 65%) se vrací do jednotlivých charit jako příspěvek na realizované projekty.

65 %    na činnost zařízení Charity Jablunkov
15 %    na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské v Ostravě
10 %    na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
5 %      na činnost Charity Česká republika
5 %      na režie (náklady s pořádáním Tříkrálové sbírky Charity ČR)

SRDEČNÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ!!!

Z celého srdce děkujeme VÁM, milí koledníci! Bez Vás by tato sbírka neměla smysl! Děkujeme za Vaše nadšení, odvahu a chuť pomáhat! Jste úžasní!

Dále děkujeme Vám lidem dobré vůle za Vaše štědré dary! Díky Vám jsme i letos vykoledovali rekordní částku 979.046 Kč na pomoc charitnímu dílu u nás na Jablunkovsku, v ČR i v zahraničí.
Jako poděkování za Vaši pomoc bude i v tomto roce každý měsíc sloužena mše sv. za všechny koledníky, organizátory, dárce a všechny, jež toto dílo jakkoli podporují.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ! JESTEŚCIE NIESAMOWICI!

_________________________________________________________________________________________

Ptáte se: Co je to Tříkrálová sbírka?

Jedná se o veřejnou sbírku, kterou pořádá Charita Česká republika. Jde o největší dobrovolnickou akci v celostátním měřítku. Každoročně se do ní zapojuje také řada dobrovolníků spolupracujících s Charitou Jablunkov. Přidej se i ty!

Pokud se chceš zapojit můžeš kontaktovat koordinátora Tříkrálové sbírky na jablunkovsku.

Každý rok se do této sbírky zapojuje cca 300 dobrovolníků. Tříkrálová sbírka probíhá na začátku každého roku. Každým rokem koledníci koledují od 1. ledna do 14. ledna. 

V katolické církvi panuje tradice koledování. Úkolem Tříkrálů je roznést dobrou zvěst o narození Krista a požehnání do co nejvíce domácností v Jablunkově a okolních obcích. Je to o to těžší, že se nacházíme na území Beskyd. Domy jsou často daleko od sebe a někdy je velice náročné dostat se ve sněhu do všech končin našeho regionu.

PRAVIDLA:

Koledníci putují a zpívají vánoční písně, rozdávají tradičně informační letáčky, dveře domů označují posvěcenou křídou písmeny :

K † M † B † nebo C † M † B † a příslušný rok

Písmena znázorňují zkratku: Christus Mansionem Benedicat – neboli: Kristus ať žehná tomuto domu. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Jak poznáte pravé koledníky?

Vedoucí kolednické skupinky musí mít minimálně 15 let a na viditelném místě písemné pověření (plnou moc). Pokladničku mají zapečetěnu razítkem Vašeho obecního, či městského úřadu. Vedoucí skupinky musí mít sebou občanský průkaz a můžete si zkontrolovat údaje v pověření. Pokud si přesto nebudete jisti, můžete zavolat řediteli Charity Jablunkov, na kterého Vám koledníci předají kontakt na materiálech, které rozdávají při koledování (letáčky, kalendáře).

 

Pokud Vás zajímají novinky a akce Charity Jablunkov, máte jedinečnou možnost zaregistrovat se, a my Vám budeme občas posílat informace o tom, co se dělo, děje a dít bude v Charitě Jablunkov.

U České spořitelny vyroste 6. ledna tříkrálové městečko

Ve středu 6. ledna mezi 15:00 až 18:00 vyroste před budovou České spořitelny tříkrálové městečko.

Ve středu 6. ledna bude od 15 do 18 hodin na všechny návštěvníky i letos před budovou České spořitelny v ulici Olbrachtova 62 v Praze 4 (stanice metra Budějovická) čekat Tříkrálové městečko. Charita ČR pořádá tuto největší dobrovolnickou akci v naší republice ve spolupráci s Nadací České spořitelny, generálním partnerem Charity ČR.

Co je vlastně Tříkrálová sbírka?

Co je vlastně Tříkrálová sbírka?

Právě probíhající Tříkrálová sbírka je dnes největší sbírkovou akcí v České republice a má již více než patnáctiletou tradici. Za celou akcí stojí práce stovek dobrovolníků, kteří bez nároku na jakoukoli finanční odměnu každoročně vyberou desítky milionů korun pro potřebné ve svém regionu. Sbírka má tedy své jméno a renomé a neustále rostoucí podporu veřejnosti. Konkrétní informace o sbírce a tradice, z níž vychází, jsou však mnohým známy pouze v obecné rovině, proto se je zde pokusíme přiblížit.

Staň se koledníkem.

Staň se koledníkem.

Tříkrálová sbírka se stala nedílnou součástí začátku nového kalendářního roku nejen na jablunkovsku, ale po celé republice. Na to jsme všichni náležitě hrdí! Příprava i samotný průběh koledování jsou značně časově náročné. Pro všechny koordinátory je nejtěžší sehnat dostatek ochotných koledníků.

Výsledky TKS 2015

Výsledky TKS 2015

V roce 2015 se nám znovu podařilo překonat loňský rekord a to jen díky Vám milí koledníci!
Vykoledovaná částka za celé Jablunkovsko je 746 387 Kč, což je o 14 497 Kč více než v loňském roce.
Pán Bůh zaplať!

Tříkrálová sbírka 2015 na Jablunkovsku

Tříkrálová sbírka 2015 na Jablunkovsku

Děkujeme všem lidem, kteří přijali naše koledníky, děkujeme všem, kdo přispěli do pokladniček a tím podpořili Charitní dílo. Děkujeme všem obětavým koledníkům, vedoucím skupinek a všem, kdo se podíleli na organizaci sbírky. Přinášíme Vám výsledky koledování v jednotlivých obcích.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

KLUB PŘÁTEL CHARITY JABLUNKOV

 
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.