Týden sociálních služeb

3. 10. - 9. 10. 2022

 

Pomoc lidem na Ukrajině


Charita Jablunkov ve spolupráci s farníky Římskokatolické farnosti Jablunkov pořádá tradiční akci pod názvem:

Velikonoční koláč 2022

VÝTĚŽEK: 229 177 Kč! Děkujeme!

Účel: Rekonstrukce Denního stacionáře sv. Josefa

Výsledky Velikonoční koláč 2022

I NADÁLE MŮŽETE PŘISPÍVAT NA TENTO ÚČEL: REKONSTRUKCE DENNÍHO STACIONÁŘE SV. JOSEFA A POŘÍZENÍ PLOŠINY.

ČÍSLO ÚČTU: 1690974359/0800

VARIABILNÍ SYMBOL: 20220410

DĚKUJEME!

 

I Vy můžete spolu s námi pomoci. Jak?

 • brigáda při pečení:PONDĚLÍ 4.4. a STŘEDA 6.4. od 13:00 do 18:00 hod.

 • brigáda při balení v Charitě: SOBOTA (9.4.) od 10:30 hod.

 • napečením koláčů doma, přinést je můžete do Charity. Budeme vděční, když upečete a přinesete koláče. Nejvíce potřebujeme právě koláče. Přinést je můžete:
  • do Denního stacionáře sv. Josefa, Bukovecká 479 v PÁTEK (8. 4.) po večerní mši sv. nebo v SOBOTU (9. 4.) od 8:00 do 10:30.
  • Mosty u Jablunkova: v SOBOTU (9.4.) po mši sv. do zákristie, nebo od 11:00 do 13:00 hod. do Domu sv. Josefa. Kontaktní osoba: Kateřina Chrascinová, tel: 737 639 273.
  • Bukovec: v SOBOTU (9.4.) na adresu: Pavla Waclawková, Bukovec 258, tel: 605 878 341. Nahlašovat koláče můžete Kateřině Lyskové, tel: 604 560 982.
 • věnováním daru: stánky s velikonočními beránky, koláči a medovými perníčky jsou tradičně na Květnou neděli u našich kostelů: v Jablunkově, Písku, Bukovci, na Hrčavě a v Mostech u Jablunkova, po každé dopolední mši svaté.

V minulých letech jste vždy pomohli.Věříme, že i tento rok pro Vás máme výbornou nabídku, jak a kam poslat svůj dar srdce. Všem dobrovolníkům a dárcům již teď ze srdce děkujeme!

Nestihli jste přispět? 

Dary (větší či menší) můžete do konce dubna 2022 přinášet do naší charity nebo zaslat na náš účet. Pro každého dárce rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové přiznání. Dar na tento konkrétní účel můžete zaslat na charitní konto: 1690974359/0800 pod variabilním symbolem: 20220410. Do poznámky uveďte velikonoční koláč.

Pro vystavení potvrzení potřebujeme tyto údaje: jméno a příjmení (NÁZEV FIRMY + IČO), datum narození a adresu. Tyto údaje nám zašlete na email: reditel@jablunkov.charita.cz

Potvrzení Vám bude zasláno poštou, nebo si jej můžete osobně vyzvednout v sídle Charity Jablunkov. 

 

VÝTĚŽEK sbírky z Květné neděle 2021:

Srdečné Pán Bůh zaplať!

farní kostel Božího Těla v Jablunkově
84.152 Kč
kostel sv. Josefa u sester Alžbětinek
20.780 Kč
kostel Božího Milosrdenství v Písku
15.000 Kč
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci
11.160 Kč
kostel sv. Cyrila a Metodějě na Hrčavě
940 Kč

CELKEM:

132.032 Kč

ÚČEL 2021: 

 • VZNIK NOVÉ POBYTOVÉ SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A JEJICH RODIČE Z JABLUNKOVSKA

 

Výsledky Velikonoční koláč 2021

Výsledky Velikonoční koláč 2019

Výsledky Velikonoční koláč 2018

Výsledky Velikonoční koláč 2017.pdf

Výsledky Velikonoční koláč 2016.pdf

Výsledky Velikonoční koláč 2015

Výsledky Velikonoční koláč 2014.doc

Výsledky Velikonoční koláč 2013. (dokument MS Word)Výsledky Velikonoční koláč 2013.

Výsledky Velikonoční koláč 2012.

Výsledky Velikonoční koláč 2011.