Veřejná sbírka

Pomáhat může každý, i ty.

Otevřená srdce pro Afriku!

Otevřená srdce pro Afriku!

Je to až neuvěřitelné. Výtěžek přesáhl všechny naše předpoklady či domněnky. Největší radost máme ale z toho, že se v tomto roce zapojilo mnohem více lidí do přípravy. Nebyla to jen akce chariťáků, ale akce celé farnosti!

Děkujeme za vaše dary srdce!

Bůh nám žehná.  

Květná neděle, krásný den. Lidé s úsměvem a otevřeným srdcem přichází do kostela na květnou neděli. Říkám si, jak to asi tento rok dopadne. Máme opravdu hodně napečeno. Farníci nás nenechávají dlouho čekat, spěchají z kostela, aby se na ně dostal beránek, nebo balíček koláčů. Všichni jsou připraveni a chtějí přispět. Někdo dává peníze a nechce nic. Někdo zase přichází a bere plnou tašku pro celou rodinu. Je to různé. Stále přichází lidé. Odkud se to bere? Na stole už nic nemáme. K mému překvapení jim to vůbec nevadí. Zdraví nás a s úsměvem dávají svůj dar. Tak ráda bych jim něco dala. Už ale není co. Jim to vůbec nevadí. Prostě chtějí podpořit misie ve Středoafrické republice.

Ještě před akcí jsem se hodně modlila, aby to nebyla jen nějaká podařená charitativní akce, ale aby to byla akce, která vyplývá z našeho srdce. Celý týden příprav byl opravdu požehnaný. Na brigády rádi přicházeli lidé, a pečení tak nebyla jen nějaká rutina, ale krásně prožitý čas ve společenství. Cítila jsem, jak se mé srdce raduje. Tohle byl ten dar srdce. Dát svůj čas. Pracovat společně pro daný cíl. I kdyby výtěžek byl mizerný, vůbec by to nevadilo. Důležité je, že tolik lidí tahle akce nenechala chladnými, že tolik lidí chtělo a přišlo pomáhat. Jsem opravdu vděčná, že jsem toho všeho mohla být součástí.

V sobotu před akcí, jsme dostali zprávu od o.Vojtěcha, že situace v SAR se znovu zhoršila. Věřím ale, že naše pomoc, naše skutky dobré vůle se projeví i na situaci tam. Nejen, že jim pošleme peníze, kterých není nikdy dost, ale především se za ně modlíme. Celá církev se modlí. Výtěžek akce přesáhl jakékoli naše spekulace, činí 161 993 Kč. Věřím, že se ještě o něco navýší, protože, někteří lidé, ještě neměli možnost přispět.

Bohu díky za všechna dobrodiní a milosti, které nás po celou dobu příprav provázely. Děkujeme za vaše dary! Ať Vám Pán žehná!

Těšíme se zase na další příležitosti ke společnému tvoření.

Lucie Szotkowská

Související akce

Vaječina s misionářem ze SAR (13. 5. 2014, 19:11 — 18. 5. 2014, 18:51)