Veřejná sbírka

Pomáhat může každý, i ty.

Velikonoční koláč 2016

Velikonoční koláč 2016

Charita Jablunkov ve spolupráci s farníky Římskokatolických farností Jablunkov a Mosty u Jablunkova každoročně pořádá tradiční akci pod názvem Velikonoční koláč. V letošním roce dáváme příležitost pomoci lidem na válkou zasaženém východě Ukrajiny a menší částí také pomoci rozjet novou Charitu Sv. Martina v horské vesnické oblasti bývalých Sudet na Bruntálsku. Mohou se zapojit všichni, ať už pomocí s pečením v Charitě, pomocí s balením, napečením doma nebo pomocí u kostelů, či darováním finančního daru za beránky na Květnou neděli.

Máme pro Vás výsledky!

Velikonoční koláč 2016 - pomáháte s námi

UKRAJINA - Pomoc lidem postiženým válečným konfliktem

Na Ukrajině probíhá od roku 2014 mediálně známý konflikt, který má za následek smrt mnoha tisíců lidí, desetitisíce raněných a přes 2 milióny uprchlíků z oblasti bojů v Donbasu a také z Krymu. Většina uprchlíků se přesunula do jiných oblastí Ukrajiny. Velmi podstatně se také zhoršila ekonomická situace a životní úroveň obyvatel Ukrajiny.
Pomoc Ukrajině probíhá zejména ve spolupráci s Charitou Melitopol v Zapořišké oblasti, jejímž zakladatelem a ředitelem je misionář o. Peter Krenický. Melitopol sousedí s oblastmi, kde stále probíhají boje. Dlouhodobé rozvojové projekty a pomoc poskytuje Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské.

Situace na východě Ukrajiny není dobrá, stále se bojuje, i když česká média o tom již nemluví. Stále umírají lidé v bojových zónách a i mimo ně panuje jistá „deprese“ z toho, že nikdo neví a nevidí kdy přijde konec války. Mnoho lidí prchlo ze svých domovů, ať už jsou to vnitřní uprchlíci nebo emigranti. Melitopol leží na východě Ukrajiny, a je „nárazovou“ zónou pro uprchlíky, leží na suchozemské spojnici Ruska s Krymem. Samotné boje se v něm neodehrávají, ale nachází se zde běženci či vojáci vracející se z boje (veteráni, ranění) a všude je přítomný strach z toho co přijde, co bude. Situace celkově oslabila už tak slabou sociální vrstvu. Z lidí se stávají bezdomovci, z chudých ještě chudší. Spousta peněz jde na zbrojení a na válku, „sociální systém“ nestíhá a je těžké se vůbec zorientovat v tom, jak by měl či má fungovat, protože pravdivé a ověřené informace je velmi těžké na Ukrajině najít.

Ukrajina se s následky konfliktu snaží vypořádat co nejlépe. Většina lidí, kteří opustili své domovy v bojových zónách se přesunula do jiných oblastí Ukrajiny. Ovšem konfliktem sociálně i ekonomicky poznamenaná země potřebuje pomoc s řešením situace nejchudších obyvatel a lidí bez domova. Právě těmto lidem pomáhá Charita Melitopol, kterou založil a řídí nám dobře známý misionář o. Peter Krenický. Pomáhá lidem tak, jak potřebují a přímo na místě, kde je nejvhodnější problém řešit.

VÝTĚŽEK 2016 PODPOŘÍ

1) ROČNÍ PROVOZ VÝVAŘOVNY

Co je to vývařovna? Jídelna s kuchyní, která se nachází ve městě Melitopol, Zaporižská oblast, východní Ukrajina. Jedná se o místo, kde se každodenně vaří obědy pro bezdomovce a nejchudší lidi, pro lidi, kteří kvůli bezpečnosti museli opustit bojové zóny. Obědy pro bezdomovce fungují již 4 roky. Od října 2015 byla zařízena nová kuchyň.

Kdo vývařovnu provozuje? Charita Melitopol, která byla zřízená v roce 2015, ředitelem je misionář o. Peter Krenický.
Kolika lidem se denně pomáhá a jaké jsou výdaje? Každý den je to jiné. Pro oběd si denně přijde průměrně 50 – 100 lidí. Přibližné měsíční výdaje činí cca 11 000 Kč/měsíc.

2. NÁKUP LÉKŮ PRO NEMOCNÉ

Proč jsou potřeba léky na Ukrajině? Špatná lékařská péče, když potřebujete pomoci, musíte většinou zaplatit – lidé na to nemají, léky jsou drahé či nefunkční (padělky). Základními léky a vitamíny můžeme předcházet banálním nemocem či zraněním, které by mohly přerůst v závažné onemocnění či smrt.

 

3. BÝVALÉ SUDETY - Charita Sv. Martina

Další, menší část výtěžku poputuje do oblasti bývalých Sudet, konkrétně v únoru vzniklé Charitě Sv. Martina, jejíž vznik inicioval a velmi se o něj zasadil o. Marek Žukowský. Začátky jsou vždy těžké.

Náš příspěvek pomůže při rozjezdu nové pečovatelské služby, která bude pomáhat lidem v horách roztroušených obcí Bruntálska. Tato služba se neobejde bez automobilu který zatím nemají.

Výsledky

V tabulce níže si můžete přečíst, kolik jste darovali na Květnou neděli u jednotlivých kostelů.

 

Kostel Darovaná částka (Kč)
Kostel Božího milosrdenství
Písek
15000
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Bukovec
23315
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje
Hrčava
2200
Kostel Sv. Josefa
Sestry Alžbětinky, Jablunkov
38692
Farní kostel Božího Těla
Jablunkov
88248
Farní kostel Sv. Hedviky
Mosty u Jablunkova
37225
Květná neděle CELKEM 204680

DĚKUJEME! Vám, kteří jste nám vypůjčili své trouby a formy na pečení beránků! Díky Vám jsme v rekordním čase napekli 467 beránků a 100 balíčků medových perníčků!
DĚKUJEME! Našim dobrovolnicím (33), které se podílely na brigádách a pomohly nám tak v pečení a balení beránků nejen v Charitě!
DĚKUJEME! Farníkům (60) za napečené koláče, zákusky, beránky, zajíčky a mnoho dalších cukrovinek, které přinesli. Díky Vám, jsme ještě připravili cca 200 balíčků koláčů.
DĚKUJEME! Vám všem, kteří jste darovali finanční dar. Váš dar byl opravdu darem srdce.
DĚKUJEME! Vám, kteří jste darovali finanční dar i později, i když jste nestihli stánek s beránky u kostela. Díky Vám získaná částka stále stoupá - aktuálně 220000. Prostředky budeme předávat až týden nebo dva po velikonocích, máte tedy ještě stála možnost tyto bohulibé projekty podpořit...

V průběhu roku připravíme setkání s o. Peterem Krenickým, aby Nám osobně poreferoval o životě a situaci na východě Ukrajiny a o jejich pomoci tamním lidem.

Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se do letošního Velikonočního koláče jakoukoliv formou zapojili!

Související akce

Velikonoční koláč 2019 (29. 3. 2019 — 14. 4. 2019)