.

Staň se koledníkem.

Staň se koledníkem.

Tříkrálová sbírka se stala nedílnou součástí začátku nového kalendářního roku nejen na jablunkovsku, ale po celé republice. Na to jsme všichni náležitě hrdí! Příprava i samotný průběh koledování jsou značně časově náročné. Pro všechny koordinátory je nejtěžší sehnat dostatek ochotných koledníků.

Také v lednu 2016 budeme koledovat. Mnozí z nás již chodí pěknou řádku let. Začínali jsme jako děti a nyní před sebou máme 16 ročník koledování. Stále je ale mnoho dětí a určitě i dospělých, kteří by tímto způsobem rádi pomohli naší jablunkovské Charitě. Víte všichni že náš region je velmi rozmanitý - co se týče terénu i obcí jablunkovska.  Velmi si vážíme všech, kdo nám pomáháte!

Prosíme Vás, kteří stále přemýšlíte, zda-li se zúčastnit, přidejte se k nám. Koledovat může každý od nejmenšího po nejstaršího. Každá skupinka dětí musí mít vedoucího nad 15 let. Často je dostatek dětí, ale málo vedoucích, a někdy zase naopak. Prostě potřebujeme každého. Pomozte nám, prosím, pokrýt celý náš terén od Horní Lomné až po Košařiska.

Tato sbírka je největší dobročinnou akcí v České republice. Od ostatních sbírek se liší svou povahou. Cílem není jen vybrat peníze na dobrou věc, ale sbírka má také svůj duchovní rozměr. Koledníci přináší lidem poselství o narození Spasitele a symbolické psaní posvěcenou křídou: K + M + B + 2016 je znamením požehnání pro daný dům.

Pokud se chcete zúčastnit jako koledníci přihlaste se nám, budeme Vám nesmírně vděční. Pokaždé se Vám snažíme nějakým dárkem odvděčit za opravdu velkou námahu a úsilí. Největší odměnu ale budete mít uloženou v nebi. Naše Charita každý měsíc nechává sloužit jednu mši svatou o požehnání pro všechny koledníky a jejich rodiny.

Ještě jednou a z upřímného srdce Pán Bůh Vám zaplať za vaši pomoc!

 

Související akce

Setkání vedoucích skupinek Jablunkov (28. 12. 2015 — 28. 12. 2015)

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.